13 wykładów z geometrii wykreślnej - Bogaczyk, Romaszkiewicz-Białas

Książka niezbędna na studiach technicznych jako pomoc do przedmiotu geometria wykreślna. Każdy wykład zawiera instrukcje jak krok po kroku wykonać np. przekrój lub rzut. Dla ułatwienia przedstawione są także rysunki instruktażowe. Na końcu działu zamieszczone są przykłady do samodzielnych ćwiczeń. Tytułu wykładów:
1. Elementy przestrzeni i ich relacje.
2. Rzut równoległy prostokątny – metoda Monge’a.
3. Przekroje płaszczyzną rzutującą oraz wykroje wieloboków, wielościanów.
4. Przekroje wielościanów dowolną płaszczyzną daną różnymi elementami.
5. Wzajemne przeniknie wielościanów.
6. Obrót i kład.
7. Linie krzywe i powierzchnie.
8. Powierzchnia walcowa – walec.
9. Powierzchnia kuli – sfera.
10. Przenikanie powierzchni.
11. Geometra dachów.
12. Rzut cechowany.
13. Rzut cechowany – roboty ziemne.